Visioner, vägval och verklighet

Visioner, vägval och verklighet

4.11 - 1251 ratings - SourceArEn hApgtidsstund fApr kalenderbitare med hApgskolan som specialintresse, en reflekterande analys frAyn en akademiker med unikt bred karriAcr eller ett tAcnkvAcrt, uppfordrande inlAcgg i den aktuella hApgskoledebatten? Carl-Gustaf AndrAcn lyckas erbjuda allt detta i en och samma bok.Al Tidskriften UniversitetslAcraren ArDenna gedigna, lAcrda studie a€b Acr en viktig lAcsning fApr sAyvAcl verksamma vid universiteten som fApr politiska beslutsfattare.Al BibliotekstjAcnst Svenska universitet och hApgskolor har genomgAytt en fullstAcndig omvandling under 1900-talet. En utbildningsboom skapade vAcxande behov och fler krav frAyn universitetsledningar, studenter och politiker. Tillkomsten av nya lAcrosActen, meningsskillnaderna kring kraven pAy lAcrarna och dragkampen mellan externa och interna aktAprer har vAyllat debatter under decennier. I Visioner, vAcgval och verkligheter gApr nestorn i universitetsvAcrlden, Carl-Gustaf AndrAcn, en historisk Apverblick Apver de bAcrande idAcer och motiv som stAytt bakom utvecklingen. UtifrAyn sin unika erfarenhet genomlyser han styrmekanismerna och besluten kritiskt. VarfApr valde man vissa lApsningar och vilka var motiven? Fram trAcder viljestarka beslutsfattare, ofta med djup fAprankring i utbildningssamhAcllet och den utbildningspolitiska sfAcren, som mAylmedvetet sApkt fAprverkliga sina ideal. I sin kartlAcggning vill fAprfattaren fAprstAy drivkrafterna i fAprAcndringarna och hur verkligheten tedde sig dAy besluten genomfAprts. Kanske finns det mApjligheter att ocksAy formulera en strategi fApr en stabil utveckling av verksamheten, att fAprnya och fAprbActtra hApgskolearbetet genom att lAcra av historien?En viktig markeringa€“helt ivon Humboldts andaa€“varprincipen att a€undervisningen och forskningenvid universiteten fAyrinte ... i boken The university: an ownera#39;s manual(1990)avHenry Rosovsky, dekan vid Faculty of arts and sciences vidHarvardanbsp;...


Title:Visioner, vägval och verklighet
Author: Carl-Gustaf Andrén
Publisher:Nordic Academic Press - 2015-02-13
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA